เรือบรรทุกสินค้ารุ่นต่อไปจะมีใบเรือสูง 50 เมตรและใช้น้ำมันเชื้อเพลิงน้อยลง 30%

จุดมุ่งหมายของ Wind Challenger Project คือการลดการบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงจากเรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ทั้งหลาย ภายใต้การพัฒนาโดยกลุ่มที่ประกอบด้วยสมาชิกจากมหาวิทยาลัยโตเกียว ความคิดที่ว่าก็คือการใช้ใบเรือขนาดยักษ์ที่กลางออกได้กว้าง 20 เมตรและสูง 50 เมตรเพื่อให้ใช้พลังงานจากลมให้มากที่สุด และทางกลุ่มยังได้ทำแบบจำลองสำหรับเส้นทางการขนส่งเช่น Yokohama-Seattle ซึ่งผลการวิจัยพบว่าเรือไฮบริดที่มีทั้งใบเรือและเครื่องยนต์สามารถลดการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงโดยรวมเฉลี่ยแล้วประมาณ 30% ต่อปี

"การใช้เทคโนโลยีในปัจจุบัน มันเป็นไปได้ที่จะสร้างเรือขนาดใหญ่และควบคุมเรื่อเหล่านั้นโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้เทคโนโลยีระบบนำทางยังประกอบด้วยเครือข่ายข้อมูลการเดินเรือและพยากรณ์อากาศเพื่อให้เรือเช่นนี้สามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัย ซึ่งการใช้พลังงานลมเช่นเดียวกันการแล่นเรือในสมัยเก่าก็สามารถเป็นไปได้จริง"

"เรือเหล่านี้มีค่าใช้จ่ายประมาณ 2,500,000 ดอลล่าสหรัฐต่อลำแต่พวกเขาสามารถลดการใช้เชื้อเพลิงได้มากกว่า 25% ซึ่งในกรณีดังกล่าวสามารถเรียกคืนค่าใช้จ่ายกับเรือเหล่านี้กลับมาได้ในเวลาเพียงแค่ 5-10 ปีเท่านั้น"

แชร์บทความนี้:

 
Copyright © แบ่งปันวิดีโอ. Designed by KINGRPG